Dokumentacja do celów prawnych

Realizacja wielu inwestycji budowlanych wymaga zebrania wielu dokumentów, także geodezyjnych.
Te informacje wynikają między innymi z zapisów w księdze wieczystej, z ewidencji gruntów i budynków i miejscowego planu zagospodarowania lub z innych decyzji administracyjnych.

ludzi obok sprzętu

Wykonywane prace:

  • Geodezyjne opracowanie projektu podziału
  • Geodezyjne opracowanie projektu scalenia i podziału nieruchomości
  • Ustalenie granic nieruchomości
  • Badania ksiąg wieczystych
  • Mapy z projektem podziału nieruchomości
  • Regulacja stanu prawnego nieruchomości