Inwentaryzacje powykonawcze

Zajmujemy się również Inwentaryzacjami powykonawczymi
Prawo budowlane w art. 43 określa, które z obiektów wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Obowiązkowi temu podlegają wszystkie obiekty wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę.
Geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza potrzebna jest inwestorowi po to aby dokonać odbioru obiektu budowlanego.

trójka ludzi przy planach