Wytyczenie budynków, mediów, wznowienie granic

Wytyczenia obiektów budowlanych są poprzedzane geodezyjnym opracowanie projektu budowlanego w oparciu o pomiary sytuacyjne.

Tyczymy sieci uzbrojenia terenu, przyłącza mediów, budynki jednorodzinne i wszelkiego rodzaju inne obiekty budowlane.

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne, możecie Państwo polecać na naszym doświadczeniu.

Zapraszamy do kontaktu.

dwóch geodetów na polu