Mapy do celów projektowych

Wykonujemy mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych jak sama nazwa wskazuje mapa na której można projektować, a wiec służy projektantom/architektom do wykonania projektu zagospodarowania działki który jest elementem niezbędnym projektu budowlanego.

kilka map do celów projektowych

Proces tworzenia mapy:

1. Przyjęcie zgłoszenia

2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej i otrzymania niezbędnej dokumentacji z ośrodka,

3. Sprawdzenie zgodności mapy zasadniczej z ewidencją gruntów i budynków

4. Wyjazd w teren i wykonanie pomiaru

5. Opracowanie operatu i złożenie go do urzędu,

6. Proces weryfikacji operatu przez urząd

7. Wydanie przez geodetę map do celów projektowych inwestorowi.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego celem omówienia szczegółów współpracy